GDPR

Politica GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor) este un set de reguli și principii care guvernează colectarea, stocarea, prelucrarea și transferul datelor cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii Europene. În scopul de a proteja confidențialitatea și drepturile individului, este important ca organizațiile să adopte o politică GDPR generală care să respecte cerințele acestui regulament. Mai jos este prezentată o politică GDPR generală, care poate fi adaptată și personalizată în funcție de specificul fiecărei organizații:

  1. Scopul politicilor GDPR Scopul politicilor GDPR este de a asigura că organizația noastră respectă prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor și că datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt colectate, prelucrate și stocate într-un mod legal, corect și transparent.
  2. Principii de conformitate Organizația noastră se angajează să respecte următoarele principii de conformitate cu GDPR: a) Legalitate, echitate și transparență: Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate într-un mod legal, corect și transparent pentru persoanele vizate. b) Scopuri limitate: Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri specifice, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în mod incompatibil cu aceste scopuri. c) Minimizarea datelor: Se colectează doar datele cu caracter personal necesare pentru scopurile prelucrării. d) Exactitatea datelor: Datele cu caracter personal sunt exacte, actualizate și, dacă este necesar, se iau măsuri pentru a corecta sau a șterge datele inexacte. e) Limitarea stocării: Datele cu caracter personal sunt păstrate numai pentru perioada necesară în scopurile pentru care au fost colectate. f) Integritatea și confidențialitatea: Se iau măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii.
  3. Drepturile persoanelor vizate Organizația noastră respectă drepturile persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune plângeri la o autoritate de supraveghere.
  4. Securitatea datelor Organizația noastră implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal și pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea acestora.
  5. Transferurile internaționale de date În cazul transferurilor internaționale de date, organizația noastră se ang